Sản phẩm khuyến mãi

Với mạng lưới điểm bán, sản xuất kinh doanh hơn 500 nhóm sản phẩm gia dụng thiết yếu, sản phẩm PANWORLD đã có mặt tại toàn bộ hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng truyền thống