Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NV KỸ THUẬT PHÒNG BẢO HÀNH

Đăng ngày: 21/04/2023

Ưu tiên có kinh nghiệm sửa chữa board mạch, phân tích mạch, sửa chữa đồ điện gia dụng, dân dụng...

Chi tiết

Tuyển dụng: NV THU MUA TRONG NƯỚC TẠI GÒ VẤP, TP.HCM

Đăng ngày: 01/11/2022

Tuyển dụng: NV THU MUA TRONG NƯỚC TẠI GÒ VẤP, TP.HCM

Chi tiết

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG

Đăng ngày: 01/11/2022

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG

Chi tiết

Tuyển dụng:  GIÁM SÁT KINH DOANH KÊNH GT

Đăng ngày: 01/11/2022

Tuyển dụng: GIÁM SÁT KINH DOANH

Chi tiết

Tuyển dụng:Nhân viên chứng từ XNK

Đăng ngày: 01/11/2022

Tuyển dụng:Nhân viên chứng từ XNK

Chi tiết

TUYỂN DỤNG SALE ADMIN

Đăng ngày: 05/11/2021

Chi tiết